Укључивање младих неопходно за развој странке у Осијечко-барањској жупанији

Драстичан бројчани пад српске популације, сународници старије животне доби, индиферентност младих према јавном и политичком ангажману, исељавање, мањак ентузијазма као резултат засићености политиком, неки су од кључних отежавајућих елемената за успешнији рад општинских и градских организација СДСС-а у Осијечко-барањској жупанији. Речено је то, уз остало, на вечерашњој седници Извршог одбора ове жупанијске организације којој су у Белом Манастиру присуствовали и чланови Председништва странке.

“Није то проблем само у нашој странци. Слични изазови су и пред другим странкама, рекао је председник др  Милорад Пуповац.

Једну од битних отежавајућих елемената, поред објективно презентованих генералних проблема, председник Главне Скупштине СДСС-а др Војислав Станиировић види у, скоро па традиционалном, нејединству српских организација у Барањи.

Определење је Председништва са последње седнице одаслано жупанијским организацијама да у огранке овог ранга као и у општинским и градским, где има могућности и жеље младих људи, да у Извршне одборе укључују младе уколико они нису већ укључени кроз редовну унутарстраначку изорну процедуру, те уколико желе својим знањем и идејама доприносити својој српској заједници.

Потпредсједница Драгана Јецков указала је на значајну партиципацију жена унутар странке те позвала да се у Барањи настави укључивање жена у политички рад и доношење одлука.

У наставку седнице председник Извршног одбора Боро Ркман образложио је Закључак Председништва по којем је наложена динамика одржавања седница Извршних одбора на начин да се жупанијски одбори састају најмање једном у два месеца, општински и градски најманје на месечној бази те Скупштине као највиша тела најмање једном годишње.

“У добром делу наших организација Извршни одбори као кључна политичка тела месног, општинског, градског и жупанијског ранга који треба да креирају укупну локалну полиитку странке при чему су начелници, заменици начелника или жупана и већници извршиоци те политике – отупели су своју “политичку оштрицу”. Разлог је у чињеници да се ретко састају или се чак никако не састају или ако одрже седницу онда буде по принципу “нека буде како начелник каже”, рекао је Ркман.  Оваквим приступом, без јасно креиране политике потврђено записником састанка, слаби се политички активизам на терену, странка губи на угледу, а једине праве политилке активности, у добром броју, оргнизација буду самоу време предизорних кампања. Ову праксу желимо и морамо променити, рекао је Ркман.

Пригодним речима Одбору се обратио потпредседник Југослав Весић, а вечерашњем састанку присуствовао је и генерални секретар странке Данко Николић.