Скупштина вуковарског подмлатка

У петак је на редовној изборној скупштини изабрано ново руководство омладинске организације СДСС Вуковар. Нови извршни одбор броји седам чланова те су изабрани и делегати у скупштину омладинске организације. На нови мандат изабран је председник Зоран Чањи, потпредседник Теодор Ркман и секретар Кристина Малчић. Скупштина је једногласно усвојила извештај о раду и план рада. У име гостију делегате скупштине поздравио је Срђан Колар председник ГО СДСС Вуковар.