СДСС-ова питања на Градском већу Вуковара

На данашњој седници Грдског већа града Вуковара већници су поставили градоначелнику следећа питања. Дејан Дракулић је указао на кашњење са објавом конкурса за мере подршке обртницима и привредницима и питао када ће град објавити исти. “Половином маја” по речима градоначелника и ресорне прочелнице град ће објавити позив за потицајне мере.
Зоран Роквић питао је везано за зграду у којој се сад налази вуковарско велеучилиште. Како ће се Велеучилиште преселити у Раднички дом шта се планира са постојећом зградом. Одговор је да је интенција да Вуковарска полицијска станица пресели у садашњу зграду велеучилишта. Такође је указао да ће у том случају студентски дом бити удаљен од Велеучилишта и отвара се проблем превоза студената.