Драгослав Зорић повереник за страначки огранак у Маркушици

Изрвшни одбор Жупанијске организације СДСС-а Вуковарско-сремске жупаније на синоћњој седници распустио је страначке органе Општинске органиације у Маркушици те Драгослава Зорића именовао за повереника. Рок за одржавање ванредне изборне Скупштине, уз претходно одржавање Скупштина месних организација, је крај априла текуће године.

Страначки органи су распуштени из чињенице да су нажалост прошле године преминули председник и потпредседник Будимир Драча и Мирослав Јелача. Процена жупанијског Извршног одбора је да је политички најкоректније и за рад огранка најсврсисходније одржати Скупштине месних огранака и из њих делегирати представнике у највише тело општинске организације.

Разматрајући Закључак Председништва одаслан свим жупанијским организацијама у којем се тражи интензивирање страначких састанака и укључивање младих заинтересованих чланица и чланова у извршне одборе, синоћ је усаглашено да ће се у овој жупанији приступити ревитализацији већ постојећих омладинских организација. “Ми у неколико средина попут Вуковара имамо формиране омладинске организације које делују при градској организацији. Вуковарска омладинска је активна, а како их имамо оформљене и у неким другим срединама али су пасивне, желимо их ревитализовати и ставити у функцију, рекао је председник жупанијског огранка Душан Јецков.

По ревитализацији, односно одржавању обновитељских Скупштина при општнским и градским организацијама где је то могуће, намера је основати омладинску организацију на жупанијском нивоу.

У наставку седнице председник Клуба већника у жупанијској скупштии Винко Лазић и заменик жупана Срђан Јеремић реферисали су о активностима СДСС-а у жупанијској Скупштини и управи.

Седници су присуствовали председник централног страначког Извршног одбора Боро Ркман и члан овог органа из Вуковарско-сремске жупаније Зоран Чањи.