Драгана Јецков о сету социјалних закона

Јуче је у саборској расправи о обједињеном сету социјалних закона учествовала заступница Драгана Јецков. Реч је о коначном предлогу Закона о  социјалној скрби, изменама и допунама закона о удомитељству, делатности социјалног рада,  социјалнопедагошкој делатности, психолошкој делатности, едукацијско-рехабилитацијској делатности и делатности психотерапије.

“Реформа у овој области је потребна, али потребна је ефикасна реформа. Струка је рекла своје, при чему смо чули и неке негативне конотације. Мишљења сам да је између два читања требало у обзир узети више изнесених предлога за побољшање коначних закона”, рекла је Јецков.