Главни одбор расписао унутарстраначке изборе

Избори у свих 103 страначка огранка, према данашњој одлуци Главног одбора, треба да буду одржани током наредне 2024. година, а изборна седица Главне скупштине до 30. септембра 2025. Предлог за расписивање избора у страначким организацијама, Главном одбору упутио је Извршни одбор СДСС-а.

У општинским и градским организацијама изборне Скупштине треба да се одрже до 30. септембра 2024. уз услов да се претходно одрже Скупштине Месних организација у срединама где оне постоје као организациони облик. Избори у жупанијским организацијама биће одржани до 31. децембра 2024.

Главни одбор је данас донио и низ других одлука из својег делокруга овласти. Међу њима и кооптирање новог члана овог тела Ненада Гвоића новог председника Вировитичко-подравске жупанијске организације. Утврђен је и укупан број чланова Главне скупштине и Главног одбора (225 и 62) као и “разрез” са колико ће поједина жупанијска организација партиципирати у овим телима.

Утврђен је регионални принцип номинације кандидата за парламентарне изборе, усвојен програм рада и  финасијски план за наредну годину, те донесен низ других одлука.