Главни одбор и Главна Скупштина заседају 7. августа 2016.

Главни одбор и Главна Скупштина Самосталне демократске српске странке своје седнице одржаће у недељу 7. августа 2016. године и то Главни одбор у централи странке у Вуковару са почетком у 10 сати, док ће делегати Главне Скупштине своју седницу почети у 14 сати у Борову.

На дневном реду Главног одбора уз потврђивања низа одлука Председништва (одлука о распуштању страначких органа у карловачкој жупанијској организацији, одлука о принципима и роковима кандидовања за Сабор…) биће теме вазане уз предстојеће ванредне парламентарне изборе, као и за извештајно изборну Скупштину СДСС-а која ће бити одржана на пролеће идуће године.

IMG_0938

У складу са роковима Извршни одбори Жупанијских орфанизација до прошлог понедељка у помоћ  доставили су своје кадидатуре за три саборска кандидата и њихове замене.

У достављеним предлозима укупно је 4-оро номинованих страначких колега и колегица, а бирају се три кандидата или кандидаткиње. За три позиције заменика или заменица кандидата, укупно је предложено шесторо!

Као и до сада чланови Главног одбора ће тајним гласањем изабрати кандидате који ће потом ићи на коначну верификацију Главне Скупштине.

IMG_0956

Главни одбор ће анализирати финансијски план кампање, те именовати Главни изборни штаб.

Везано уз процес припрема за Извештајно изборну Скупштину Главни одбор ће разматрати смањење броја чланова Скупштине и Главног одбора у новом сазиву од пролећа 2017. , утврдиће регионална подручја за избор кандидата за потпредседнике странке те ће покренути процес номинација за највипе страначко признање – Плакету “Милош Војновић”!

IMG_0947

Осим разматрања одлука Главног одбора, Главна Скупштина странке ће анализирати и усвојити програмске смернице за рад заступника СДСС-а у Хрватском сабору.