АЊА ШИМПРАГА ГОВОРИ О ИЗБОРИМА У ОГУЛИНУ И ЛСЖ

https://youtu.be/td49la4AP10