У Вуковару је јуче одржана седница Председништва Самосталне демократске српске странке на којој су чланови овог страначког тела разматрали предлоге више законских предлога који су у саборској процедури, , реализацију Оперативног програма за националне мањине за период 2017. до 2020., те анализирали стање у страначким организацијама.

Анализирајући Закон о пољопривредном земљишту, Закон о изменама и допунама Закона о потицању улагања и Закон о управљању државном имовином, Председништво је заузело став да је основни прицип заштита права власништва, те ће са сугестијама за што квалитетније законе и тиме њихову квалитетну  примену, упознати Владу и надлежно министарство. Осим дописа према Влади, биће затражен непосредан састанак на ову тему.

Разматрајући реализацију Оперативног програма за националне мањине указано је на неколико приоритета од виталног интереса за српску заједницу; регистрација српских мањинских школа, службена употреба језика и писма српске националне мањине, фонд за потпомогнута подручја, статус српских организација, изборно законодавство…

 

“Тешко је више људе окупити на бази ентузијазма, већ требамо наћи друге мотивацијске факторе”, рекао је председник странке проф др Милорад Пуповац. У те “друге мотивацијске факторе” за јачање интензитета јавног и политичког ангажмана, те реализацију политике СДСС-а уврштене су, уз остале, активности страначког Клуба у Сабору којима је циљ јачање социјалног и економског положаја наших сународника кроз привредни развој и друге елементе. “Неопходно је непосредно људима на терену приближити политику вођства странке и Клуба заступика, како би и ми чули њихове потребе као и они наше планове и могућности. Неопходна је јача обострана комуникација”, закључено је.

 

Сагледавајући стање у страначким жупанијским огранцима, о чему је већ расправљало Председништво али и Главни и Извршни одбор СДСС-а, утврђени су термини састанака страначког врха и жупанијских страначких представника. Тако ће први састанак бити у Вуковару 30. јануара 2018. посвећен отклањању потешкоћа у одржавању Скупштина Месних организација у саставу вуковарске Градске организације СДСС-а. У Ријеци ће 1. фебруара 2018.  бити састанак на којем ће бити усвојене смернице за консолидацију и ревитализацију организација у саставу Приморско-горанске жупанијске организације.  Посебна пажња је усмерена и према Бјеловарско-боилогорској и Задарској жупанијској организацији у којима ће такође у наредном скором периоду бити одржани састанци врха странке са локалним и регионалним страначким лидерима.