STRUKTURA
NOSILACA FUNKCIJA U
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
( nakon lokalnih izbora održanih 19.05.2013. god.)
Izvršne funkcije:
Župani 0
Zamjenici župana 7
Gradonačelnici 0
Zamjenici gradonačelnika 8
Opštinski načelnici 14
Zamjenici opštinskih načelnika 26

Funkcije u predstavničkim tijelima:
Predsjednici županijskih skupština 0
Potpredsjednici županijskih skupština 0
Predsjednici gradskih vijeća 0
Potpredsjednici gradskih vijeća 2
Predsjednici opštinskih vijeća 11
Potpredsjednici opštinskih vijeća 11
Funkcije vijećnika:
Županijski vijećnici 10
Gradski vijećnici 21
Opštinski vijećnici 142