ŠKOLSKE USTANOVE:

SRPSKA PRAVOSLAVNA OPŠTA GIMNAZIJA
“KANTAKUZINA KATARINA BRANKOVIĆ”
Direktor: jerej Mihailo-Majk Žikić
Zagreb, Bogovićeva 7
Tel./fax: 01/485-28-71
E-mail: gimnazija@srpskagimanzija-zg.org
Web: www.srpskagimnazija-zg.org

TEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA”, VUKOVAR
Direktor: Đorđe Lukić
Vukovar, Borovo naselje, Blage Zadre bb
Tel./fax: 032/423-025

SREDNJA ŠKOLA DALJ
Direktor: Rajko Lukić
Dalj, Braće Radića 7
Tel. 031/590-290,

GIMNAZIJA VUKOVAR
Voditelj nastave:Milica Stojanović
Vukovar, Šamac 2
Tel. 032/414-780,

EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR
Voditelj nastave: Sretenka Čaović
Vukovar, Stjepana Filipovića 6
Tel. 032/424-032, Fax: 032/424-971,

STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR
Voditelj nastave: Mara Manojlović
Vukovar, Domovinskog rata 58
Tel. 032/424-970, Fax: 032/424-971,

GIMNAZIJA BELI MANASTIR
Voditelj nastave: Anđelka Pavić
Beli Manastir, Školska 3
Tel. 031/701-823, Fax: 031/703-380,

SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR
Voditelj nastave: Milan Stojanović
Beli Manastir, Školska 3
Tel. 031/703-306, Fax: 031/703-206,

OSNOVNA ŠKOLA “NIKOLA ANDRIĆ”, VUKOVAR
Direktor: Željko Kovačević
Vukovar, Voćarska 1
Tel. 032/414-655,

OSNOVNA ŠKOLA “DRAGUTIN TADIJANOVIĆ”, VUKOVAR
Voditelj nastave: Nada Bogičević-Njegić
Vukovar, 204. vukovarske brigade bb
Tel. 032/441-319, Fax: 032/450-306,

OSNOVNA ŠKOLA “SINIŠA GLAVAŠEVIĆ”, VUKOVAR
Voditelj nastave: Radojka Šerbić
Vukovar, Dr. Ante Starčevića 5
Tel. 032/422-848, Fax: 032/422-846,

OSNOVNA ŠKOLA BOROVO
Direktor: Tihomir Jakovljević
Borovo, Trg palih boraca 30
Tel. 032/438-726, Fax: 032/440-808,

OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA
Direktorica: Ljubica Vukajlović
Bobota, Mitrovićeva 8
Tel..032/560-985, Fax: 032/560-986,

OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO
Direktor: Dušan Rađenović
Bijelo Brdo, Nikole Tesle 71
Tel. 031/597-011,

OSNOVNA ŠKOLA JAGODNJAK
Direktor: Lazo Kljaić
Jagodnjak, Borisa Kidriča 57
Tel. 031/745-063, Fax: 031/745-027,

OSNOVNA ŠKOLA MARKUŠICA
Direktorica: Zora Stanisavljević
Markušica, S. Popovića 15
Tel. 032/563-906, fax: 032/563-177,

OSNOVNA ŠKOLA NEGOSLAVCI
Direktor: Branislav Danilovac
Negoslavci, Petrovačka 2
Tel. 032/517-977, Fax: 032/517-976,

OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA
Direktor: Gojko Aleksić
Trpinja, Velika 1
Tel./fax: 032/564-032,

OSNOVNA ŠKOLA DALJ
Voditelj nastave: Ljubica Radonjić
Dalj, Zagrebačka bb
Tel./fax: 031/590-133,

OSNOVNA ŠKOLA TENJA
Voditelj nastave: Dragan Jelić
Tenja, Sv. Ane 2
Tel. 031/299-177,

OSNOVNA ŠKOLA ILAČA – BANOVCI
Voditelj nastave: Vukašin Vukelić
Ilača, Vladimira Nazora 24
Tel. 032/521-236, Fax: 032/521-039,

OSNOVNA ŠKOLA MIRKOVCI
Voditelj nastave: Nada Perišić
Mirkovci, Vuka Karadžića 2
Tel. 032/325-272, Fax: 032/325-054,

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
Direktorica: Slavka Lončar
Vukovar, Alojzija Stepinca 46
Tel. 032/441-608, Fax: 032/441-288,

DJEČJI VRTIĆ “ZLATOKOSA”, BOROVO
Direktorica: Radmila Latas
Borovo, Nikole Tesle 18
Tel./fax: 032/439-542,

DJEČJI VRTIĆ “LILIPUT”, BOBOTA
Direktorica: Vesna Pavić
Bobota, Mitrovićeva bb
Tel./fax: 032/560-128,