Osnivanjem ogranka u Hrvatskoj Dubici Županijska organizacija SDSS-a Sisačko-moslavačke županije po broju općinskih i gradskih organizacija u svom sastavu izjednačila se sa kolegama iz Vukovarsko -sremske županijske organizacije. Obje organizacije imaju u svom sastavu po 12 nižih organizacionih oblika općinskog ili gradskog ranga.

“Ovim smo zaokružili proces formiranja stranačkih ogranaka u našoj županiji, jer institucionano djelujemo u svakoj općini ili gradu u kojoj ima podloge za angažman srpske političke opcije, rekao je večeras u Sisku na 4. sjednici Izvršnog odbora predsjednik organizacije Branko Jovičić. U sastavu županijske su  pet gradskih organizacija; Glina, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Sisak i Kutina, te  sedam općinskih; Vrginmost, Topusko, Donji Kukuruzari, Sunja, Majur, Hrvatska Dubica i Dvor.

Ovom činjenicom u organizacionom i institucionalnom smislu smo spremni za predstojeće  izbore. Raspravljajući o izbornim pripremama, večeras je donešena odluka o otvaranju procesa kandidovanja unutar stranke za lokalni i županijski nivo. Kandidovanje podrazumijeva predstavnička tijela i tijela izvršne vlasti. Proces kandidovanja je otvoren narednih dvadesetak dana, a na večeras zakazanoj novoj sjednici Odbora za 4. april 2017., Županijska organizacija će sve kandidature razmatrati i proslijediti ih, u skladu sa stranačkim dosadašnjom praksom, na konačnu verifikaciju Predsjedništvu stranke.

Izbori će biti i dominantna tema redovne Izvještajne Skupštine županijske organizacije koje je večeras zakazana za 23. mart 2017., kada će biti razmatrana izborna Strategija. Osim izbora, “skupštinarima” će izvještaj o svojem radu u prvih “sto dana” podnijeti predsjednik Branko Jovičić, a zamjenik župana i predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a Boro Rkman podniječe izvještaj o radu na poziciji dožupana.