Predsjednik Kluba SDSS-a u Hrvatskom saboru Boris Milošević učestvovao je u raspravi o Prijedlogu zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Ja ću nastojati biti kratak i vrlo, vrlo fokusiran, preskočiti ću uvod koji sam mislio. Udariti ću odmah dakle u svojoj raspravi u glavu. Hvala gospodine potpredsjedniče što ste mi dozvolili da govorim završno. Dakle svakako bih se htio osvrnuti na ovu odredbu koja je najspornija a to je da komunalno trgovačko društvo obavlja isključivo povjerenu komunalnu djelatnost i da ne može obavljati nikakvu drugu tržišnu gospodarsku djelatnost. Primjenom te odredbe svakako mislim da bi se, da bi se radila diskriminacija prema u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i to bi se moglo zaobići sa, ovako kako je predloženo da jedinica lokalne samouprave osnuje novo trgovačko društvo koje bi moglo, koje bi dakle obavljala tu gospodarstvu djelatnost.

Mislim da to svakako treba raspraviti, da li zapravo predloženim rješenjem kršimo Ustav a s druge strane činjenica je da komunalna poduzeća imaju monopol na obavljanje komunalnih djelatnosti. To uopće nije sporno i mislim zapravo da to nitko ne spori taj monopol i zapravo i građanima je drago, imaju povjerenje u komunalna društva, ne žele imati društva kojima će dakle prvenstveno biti cilj profit nego u biti kvalitetna komunalna usluga.

Po meni ovo rješenje bi onda bilo polovično. Trebalo bi ići na cjelovito rješenje koje bi bilo ili da ostane kako je sad, dakle da komunalna trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu obavljati i gospodarsku djelatnost ili jedinicama zabraniti da mogu osnivati odnosno obavljati gospodarsku djelatnost u bilo kojoj varijanti. Jer ovako kako je sada predloženo to novoosnovano trgovačko društvo će ionako biti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dakle vlasnička struktura će biti ista samo ćemo zapravo jedinicama prouzročiti troškove novog direktora, novu upravu i pitanje da li bi to trgovačko bilo i samo održivo.

Drugo na što sam se htio osvrnuti je suglasnost koju daje resorni ministar ako jedinica lokalne samouprave odluči svojom odlukom neku djelatnost proglasiti komunalnom. Mislim da već imamo sadašnje rješenje, odnosno sada važeći zakoni a to je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi daje rješenje na ovo pitanje i bez uvođenja ove suglasnosti, a to je da kad jedinica donese takvu odluku i onako Ured državne uprave i resorno Ministarstvo rade nadzor te odluke iako smatraju da je, nešto da nije komunalna djelatnost što je jedinica lokalne samouprave proglasila jednostavno će obustaviti od važenja tu odluku.

Što se tiče komunalne naknade tu nisu velike izmjene, ali ono što je bitno za istaknuti da zakon ne propisuje više da sadržaj odluke sadrži i kriterije za oslobođenje od komunalne naknade, nema ni oslobođenja od komunalnog doprinosa. Mislim, ako prepuštamo svakoj jedinici lokalne samouprave da temeljem vlastite odluke svog predstavničkog tijela prilagodi i komunalnu naknadu i komunalni doprinos svojim prilikama, da onda treba dopustiti i oslobođenje jer imamo jako puno ljudi koji žive bez adekvatnih puteva, žive bez struje, bez vode, bez organiziranog odvoza smeća. Ljudi u tim naseljima žive od malih socijalnih naknada i mirovina, dakle za njih bi trebalo predvidjeti mogućnost oslobođenja od takvih plaćanja.

Što se tiče komunalnih redara, mislim da je danas dosta rečeno. Ja se jednim dijelom slažem, u svakom slučaju komunalni redari obavljaju široku lepezu poslova, trebalo bi možda čak posvetiti poseban zakon za komunalne redare, uvesti edukaciju. Oni će moći možda legitimirati ljude ali neće moći primijeniti silu. Dobro je da ne mogu primijeniti silu i u tom smislu mislim da im se treba posvetiti puno veća pažnja.

Za kraj, spomenuo bih samo odredbu koja se odnosi na groblja. Po Zakonu o grobljima ona su komunalni objekt u vlasništvu jedinice, dakle ja smatram da su sva groblja u vlasništvu komunalne jedinice pa me ova odredba zbunjuje koja se odnosi na vjerska groblja, odnosno na groblja u vlasništvu jedinica, vjerskih zajednica i da se poslovi obavljaju, povjere neprofitnim udrugama. Ja sam siguran i vjerujem i tako je i u praksi da na terenu imamo takve situacije ali evo dakle sad možda njih nastojimo ozakoniti. Trebamo dobro razmotriti je li to pravi put. Možda je ali me predlagatelj treba razuvjeriti.

Pripremila: Slađana BOŽIĆ

foto: ekoadria.hr