Bogdan Rkman, magistar politologije

Predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a

Lični podaci:
– rođen 15.01.1969. godine u Topuskom,
– oženjen, otac jednog dijeteta
– Srbin, Pravoslavac
– 1987. završio srednju školu kulturološkog smjera u Zagrebu,
– od 1987. do 1991. godine studira na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
– 1992. zbog rata studij nastavlja u Beogradu na Fakultetu odbrane i zaštite gdje diplomira 1994.
– 2005. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu nostrifikuje inostranu diplomu
– 2010. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu dodjeljuje mu akademsko zvanje magistar politologije.

Radno iskustvo:
– novinar i urednik na Srpskom radiju “Petrova Gora” u Vrginmostu,
– šef Press centra u Izvršnom vijeću srpske oblasti istočna Slavonija, Baranja i zapadnog Srijem,
– direktor i glavnik urednik Televizije “Dunav” u Vukovaru,
– jedan od osnivača “Biltena” ZVO-a”, te jedan od pokretača i dugogodišnji novinar “Novosti”
– urednik u dnevnom listu “Glas Slavonije” u Osijeku
– voditelj Informativne službe SDSS-a,
– dopisnik više elektronskih i štampanih medija (RTS, TV “Avala”, “Dnevni telegraf”, “SINA”, “Naša Borba”, “Odgovor”, “Most mira”…)

Političko iskustvo:
– član SDSS-a od osnivanja 1997. godine ,
– vijećnik SDSS-a u Gradskom veću Grada Vukovara od 1997. do 2005. uključujući poziciju potpredsjednika Kluba vijećnika od 1997. do 2001.
– vijećnik SDSS-a u Županijskoj skupštini Vukovarsko-sremske  od 2006. do 2012., te predsjednik Kluba vijećnika od 2009 do 2012.
– od 2003. godine do danas predsednik Izvršnog odbora SDSS-a i član Predsedništva SDSS-a
– zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije od 2013. do 2017. godine,

Ostale dužnosti:
– predsjednik Udruženja izbeglih i prognanih Srba Republike Hrvatske,
– predsjednik Zavičajnog klub Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović” u Vukovaru,
– član više nevladinih organizacija.