bogdan-rkman-predsednistvo

BOGDAN RKMAN, mag. polit. – predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a,

Osobni podaci:

Rođen 15.01.1969. godine u Topuskom, Srbin, pravoslavac, jedno dijete, mjesto stanovanja Perna.

Stručna sprema:

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, magistar politologije

Radno iskustvo:

– novinarski poslovi na radiju i televiziji,
– rukovodeći poslovi u javnim medijima,
– novinarski poslovi u dnevnim i tjednim novinama.

Političko iskustvo:

– član Izvršnog odbora Gradske organizacije SDSS-a Vukovar,
– član Izvršnog odbora SDSS-a,
– vijećnik SDSS-a u Gradskom vijeću Grada Vukovara
. vijećnik SDSS-a u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije,
– predsjednik Kluba vijećnika SDSS-a u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije.

Stranačke dužnosti:

– predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a,
– član Predsjedništva SDSS-a.

Ostale dužnosti:

– zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije