DRAGANA JECKOV magistar prava

Potpredsjednica SDSS-a

Lični podaci:

-rođena 08.07. 1976 godine u Vinkovcima .

-osnovnu školu“Georgije Jakšić“ završila u Markušici, srednju medicinsku školu u Kraljevu.

-zvanje diplomirana pravnica stekla 2009.godine te je isto  priznato u  Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

– udana, majka jednog djeteta

Političko iskustvo:

-2005. god.  vijećnica (SDSS) u  opštinskom vijeću opštine  Markušica.

-2005.-2009.god.  predsjednica opštinske organizacije SDSS-a Markušica .

-2013.-2017. god. vijećnica (SDSS) opštinskog  vijeća  opštine Negoslavci

-2017.god. reizabrana je kao vijećnica (SDSS) opštinskog vijeća opštine Negoslavci.

-2014.god  izabrana za  potpredsjednicu Aktiva žena  SDSS-a.

-2016. na parlamentarnim izborima izabrana za zamjenicu kandidata Mile Horvata u XII . izbornoj jedinici.

-30.06.2017. postaje saborska zastupnicu umjesto Mile Horvata.

Posebno je aktivna u oblasti zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava te zaštiti prava žena s posebnim akcentom na nedovoljnu zastupljenost žena u političkom i javnom životu.

Ostale dužnosti:

-2006.god. godine imenovana na funkciju sekretara Zajedničkog veća opština.

-U okviru Odbora za ljudska prava u Zajedničkom veću opština angažovana je na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći od 2009. godine kao pravna savjetnica.

-Posjeduje iskustvo u radu sa strankama i djelovanju na zaštiti i promociji ljudskih prava te je bila voditeljica nekoliko projekata iz oblasti zaštite istih.

-Jedna od organizatorica manifestacije „Međunarodnog dana žena sa sela „od 2014.god.

-2007.god.članica Županijskog veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije te članica  Skupštine SNV-a.