Okvirni podaci o visini vlastitih sredstava – Branko Jovičić