LOKALNA SAMOUPRAVA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Đorđe Ćurčić
Vukovar, Županijska 9
Tel. 032/454-201, Fax: 454-200,

GRAD VUKOVAR
Zamjenik gradonačelnika: Srđan Milaković
Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1
Tel. 032/456-509, Fax: 032/456-500,

OPŠTINA BOROVO
Načelnik: Zoran Baćanović
Zamjenik načelnika: Duško Drobić
Borovo, Glavna 3
Tel. 032/439-598 Fax: 032/439-601

OPŠTINA MARKUŠICA
Načelnik: Budimir Drača
Zamjenik načelnika: Miroslav Jelača
Markušica, Vuka S. Karadžića 3
Tel. 032/563-921 Fax: 032/563-377,

OPŠTINA NEGOSLAVCI
Načelnik: Dušan Jeckov
Zamjenik načelnika: Milivoj Mišić
Nagoslavci, Braće Nerandžić 2
Tel./fax: 032/517- 054,

OPŠTINA STARI JANKOVCI
Zamjenik načelnika: Siniša Šuša
Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13
Tel. 032/541-901, Fax: 032/541-900,

OPŠTINA TRPINJA
Načelnik: Miroslav Palić
Zamjenica načelnika: Jasna Ajduković
Trpinja, Gajčanska 1
Tel.032/564-050, Fax: 032/564-212,

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Jovan Jelić
Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel. 031/221-501, Fax: 031/203-191, 031/221-509,

GRAD BELI MANASTIR
Zamjenik gradonačelnika: Predrag Stojanović
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53
Tel. 031/710-200, Fax: 031/710-222,

OPŠTINA DARDA
Zamjenik načelnika: Radomir Čvarković
Darda, Sv. Ivana Krstitelja 89
Tel. 031/740-002, 031/740-125, Fax: 031/740-201,

OPŠTINA ERDUT
Načelnik: Jugoslav Vesić
Zamjenik načelnika: Slobodan Narančić
Dalj, Bana Josipa Jelačića 4
Tel. 031/590-111, Fax: 031/590-150,

OPŠTINA JAGODNJAK
Načelnik: Anđelko Balaban
Zamjenik načelnika: Stevo Mlinarević
Jagodnjak, Borisa Kidriča 100
Tel. 031/745-514, Fax: 031/745-066,

OPŠTINA KNEŽEVI VINOGRADI
Zamjenik načelnika: Stojan Petrović
Kneževi Vinogradi, Hrvatske Repblike 3
Tel. 031/730-938, Fax: 031/732-106

OPŠTINA POPOVAC
Zamjenik načelnika: Zoran Milošević
Popovac, Vladimira Nazora 27
Tel./fax: 031/728-123,

OPŠTINA PODGORAČ
Zamjenik načelnika: Milorad Beronja
Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2
Tel. 031/698-214, Tel/fax: 031/698-014

OPŠTINA ŠODOLOVCI
Načelnik: Mile Zlokapa
Zamjenica načelnika: Darija Kurija
Šodolovci, Ive Andrića 3
Tel. 031/296-083, Fax: 031/296-082

OPŠTINA VILJEVO
Zamjenik načelnika: Stevo Posavac
Viljevo, Braće Radić 87
Tel. 031/644-014, Fax: 644-400,

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Miroslav Grozdanić
Požega, Županijska 7
Tel. 034/290-203, Fax: 034/290-200,

GRAD PAKRAC
Zamjenica gradonačelnika: Goran Labus
Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18
Tel. 034/411-080, Fax:034/411-081

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Saša Lukić
Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8
Tel. 043/221-900, 043/221-902, Fax:043/244-683,

OPŠTINA DRAGALIĆ
Zamjenik načelnika: Rade Bosanac
Dragalić, Trg Sv. Ivana Krstitelja 2,
Tel. 035/376-236, Fax: 035/376-237,

OPŠTINA OKUČANI
Zamjenik načelnika: Siniša Martinović
Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Tel. 035/371-689, 035/371-001, Fax: 035/371-424,

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Igor Pavković
Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1
Tel. 033/743-111, Fax: 033/722-465,

OPŠTINA RASINJA
Zamjenik načelnika: Ljubiša Grubačević
Rasinja, Trg. Sv. Florijana 2
Tel./fax: 048/837-360,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Bogdan Rkman
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36
Tel. 044/550-202, Fax: 044/521-896,

GRAD GLINA
Zamjenik gradonačelnika: Đuro Stojić
Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2
Tel. 044//551-600, Fax: 044/551-639,

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
Zamjenik gradonačelnika: Stevo Rušnov
Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2b
Tel. 044/851-127, 044/851-175, Fax: 044/851-281,

OPŠTINA GVOZD
Načelnik: Branko Jovičić
Zamjenica načelnika: Sanja Kosovac
Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Tel. 044/526-151, Fax: 044/526-158,

OPŠTINA DVOR
Načelnik: Nikola Arbutina
Zamjenik načelnika: Miloš Mrkobrada
Dvor, Trg, bana Josipa Jelačića 10
Tel. 044/525-280, Fax: 044/525-299,

OPŠTIN DONJI KUKURUZARI
Zamjenik načelnika: Dalibor Kukuruzar
Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića
Tel. 044/857-021 Fax: 044/857-022

OPŠTINA TOPUSKO
Zamjenica načelnika: Jelena Roknić
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića bb
Tel. 044/527-498, Fax: 044/527-491

OPŠTINA HRVATSKA DUBICA
Zamjenika načelnika: Milinko Simić
Hrvatska Dubica, Petra Berislavića bb
Tel. 044/855-002, 044/855-003, Fax: 044/855-002,

OPŠTINA MAJUR
Zamjenik načelnika: Đuro Jančić
Majur, Svetog Mihovila 2
Tel. 044/859-092, Fax: 044/859-117

OPŠTINA SUNJA
Zamjenik načelnika: Dušan Šipov
Sunja, Trg kralja Tomislava 3
Tel. 044/833-011, Fax: 044/833- 468,

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Siniša Ljubojević
Karlovac, A. Vraniczanya 2
Tel. 047/666-101, 047/666-118, Fax: 047/666-265,

GRAD OGULIN
Zamjenik gradonačelnika: Mićo Zatezalo
Ogulin, B. Frankopana 11
Tel. 047/522-612, Fax: 047/522-821

OPŠTINA KRNJAK
Načelnik: Dejan Mihajlović
Zamjenik načelnika: Ilija Matijević
Krnjak, Krnjak 5
Tel. 047/727-002, Fax: 047/727-001

OPŠTINA PLAŠKI
Zamjenica načelnika: Mara Šupica
Plaški, Domobranskje pukovnije 5
Tel./fax: 047/573-122

OPŠTINA SABORSKO
Zamjenik načelnika: Nikola Grba
Saborsko, Senj 44
Tel. 047/571-195, Fax: 047/571-196,

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Nikola Lalić
Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4
Tel./fax: 053/588-279, Fax: 053/572-100,

OPŠTINA DONJI LAPAC
Načelnik: Ilija Obradović
Zamjenica načalnika: Mira Pribić Vlaisavljević
Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 1
Tel. 053/765-037, Fax: 053/765-036

OPŠTINA VRHOVINE
Načelnik: Milorad Delić
Zamjenik načelnika: Miroslav Mašić
Vrhovine, Senjska 43
Tel. 053/775-010, 053/775-600, Fax: 053/775-601

OPŠTINA PLITVIČKA JEZERA
Zamjenik načelnika: Slobodan Dražić
Korenica, Trg Sv. Jerja 6
Tel. 053/776-018, Fax: 053/776-175,

OPŠTINA LOVINAC
Zamjenik načelnika: Momčilo Brmbota
Lovinac, Centar 34
Tel. 053/681-005, Fax: 053/ 617-151,

OPŠTINA UDBINA
Zamjenik načelnika: Milan Uzelac
Udbina, Stjepana Radića 6
Tel. 053/778-070, Fax: 053/778-613,

GRAD VRBOVSKO
Zamjenik gradonačelnika: Dušan Stipanović
Vrbovsko, Goranska ulica 1
Tel. 051/875-115, 051/875-228, Fax: 051/875-008,

GRAD OBROVAC
Zamjenik gradonačelnika: Stanko Mijić
Obrovac, Obala kralja Dmitra Zvonimira 2
Tel. 023/689-007, 023/689-056, Fax: 023/689-054,

OPŠTINA GRAČAC
Zamjenik načelnika: Milan Tankosić
Gračac, Park Sv. Jurja 1
Tel. 023/773-004, Fax: 023/773-007,

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Zamjenik župana: Mirko Rašković
Šibenik, Trg Pavla Šubića I 2
Tel. 022/460-715, Fax: 022/460-751,

GRAD KNIN
Zamjenik gradonačelnika: Željko Džepina
Knin, Dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 022/664-410, Fax. 022/ 660-445,

GRAD SKRADIN
Zamjenik gradonačelnika: Nikola Milović Coco
Skradin, Trg Male Gospe 3
Tel. 022/771-076, 022/771-380, Fax: 022/771-051,

OPŠTINA BISKUPIJA
Načelnik: Ognjen Vukmirović
Zamjenik načelnika: Jovan Simić
Biskupija, Orlić bb
Tel. 022/661-200, Fax: 022/660-332,

OPŠTINA CIVLJANE
Načelnika: Petar Preočanin
Kijevo, Civljane
Tel. 022/785-8700, Fax: 021/827-251,

OPŠTINA ERVENIK
Načelnik: Predrag Burza
Zamjenik načelnika: Mirko Kovačević
Knin, Dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 022/663-747, Fax: 022/663-671,

OPŠTINA KISTANJE
Načelnik: Goran Relić
Zamjenik načelnika: Borislav Šarić
Kistanje, Kistanje 11
Tel. 022/763-055, Fax: 022/763-053,