Izmjene i dopune Programa rada SDSS-a za 2018. godinu