Izjava o okvirnim podacima o visini i izvoru vlastitih sredstava za izbornu promidžbu za  g. Maljkovića, za zamjenika načelnika Općine Viljevo