DRŽAVNI FUNKCIONERI
MINISTARSTVO UPRAVE
BORIS MILOŠEVIĆ, dipl. pravnik
Pomoćnik ministra
Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Adresa: Zagreb, Maksimirska 63
Tel. 01/2357-671,
Fax 01/2357-689,
E-mail: boris.milosevic.si@gmail.com

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
MIRELA STANIĆ – POPOVIĆ,
Predstojnica Ureda,
Adresa: Zagreb, Radnička cesta 22
Tel. 01/6172-500,
Fax 01/6184-707,

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE
VESELKO ĆAKIĆ
Potpredsjednik Savjeta
Adresa: Zagreb, Mesnička 23.
Tel. 01/4569-286,
Fax 01/4569-297,
E-mail: savjet@nacionalne-manjine.info