1. NADA VOJNOVIĆ – supruga pok. potpredsjednika SDSS-a Miloša Vojnovića, čije se ime i djelo u SDSS-u želi trajno obilježiti ustanovljenjem priznanja SDSS-a pod nazivom Plaketa “Miloš Vojnović”. Miloš Vojnović je jedna od osnivača i članova SDSS-a najzaslužnijih za ostvarivanje i zaštitu prava i interesa srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, posebno na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema, kao i za promicanje ideja, vrijednosti i programskih ciljeva SDSS-a. Od početka i svo vrijeme on je najveću podršku dobijao od svoje porodice, supruge Nade i sinova Nebojše i Zorana, koji su zajedno s njim sve proživljavali i najviše trpili trgične posljedice njegovim gubitkom. Nada Vojnović je i nakon Miloševe smrti ostala čvrsto povezana sa SDSS-om, ostala ke da živi u Vukovaru, privržena svojoj porodici, svome gradu i SDSS-u. Plaketa “Miloš Vojnović” dodjeljena joj je na Skupštini SDSS-a održanoj na Plitvičkim jezerima, dana 05.03.2005. godine.

2. MILENKO VUČETIĆ – rođen je 1932. godine u Šumetlici, kod Nove Gradiške. Završio je Državnu industrijsku školu u Borovu Naselju i Visoku upravnu školu u Zagrebu.Zbbog svoje nacionalne pripadnosti 1991. godine ostao je bez posla, bio uhapšen i dva mjeseca proveo u zatvoru, a zatim pušten u razmjeni zatvorenika u Pakracu. Od 1992. godine živio je i radio u Belom Manastiru. Godine 1993. uključio se u formiranje i rad Udruženja prognanih Srba. Od osnivanja SDSS-a 1997. godine postao je član SDSS-a i aktivno radio u SDSS-u i Zajedničkom vijeću opština, te je više godina obavljao dužnost savjetnika u Uredu za prognanike i izbjeglice RH. Bio je duže vremena u najužem rukovodstvu Gradske organizacije SDSS-a Beli Manastir i njen predsjednik. Milenko Vučetić je jedan od najzaslužnijih za političko organizovanje i rad SDSS-a u Belom Manastiru. U vrijeme kada je naša Stranka zapala u krizu na području Baranje, svojim autoritetom i ugledom dao je veliki doprinos u konsolidaciji stanja i jačanju SDSS-a u Baranji. Plaketa “Miloš Vojnović” dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj na Plitvičkim jezerima, dana 05.03.2005. godine.

3. BOŽIDAR TRAŽIVUK – rođen je 1934. godine u Kistanju. Završio je Višu rudarsku školu u Labinu, gdje je živio i radio. Nakon odlaska u penziju vratio se u rodno Kistanje. Aktivno je pomagao srpskim povratnicima u Kistanju i radio na organizovanju SDSS-a na tom području u vrijeme kada je to bilo veoma teško i rizično. Član je SDSS-a od osnivanja Opštinske organizacije SDSS-a Kistanje, a bio je i potpredsjednik Regionalne organizacije SDSS-a Sjeverne Dalmacije. Izuzetna je njegova politička aktivnost u organizovanju Srba na tom području, na političkom programu SDSS-a. Plaketa “Miloš Vojnović” dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj na Plitvičkim jezerima, dana 05.03.2005. godine.

4. ĐURO DRAGIČEVIĆ – rođen je 1933. godine u mestu Polača kod Knina. Djetinstvo i mladost proveo je u rodnom mjestu, a od 1956. godine do danas živi u Silašu. Po zanimanju je građevinar – teracer i bio je na dužnosti predsjednika Udruženja zanatlija. Od 1990. godine bio je član Srpske demokratske stranke, a od 1997. godine, član je SDSS-a od njegovog osnivanja i do danas je akivan član. U SDSS-u je obavljao više funkcija: član i potpredsjednik Izvršnog odbora Regionalne organizacije SDSS-a Osječko-baranjske županije, član Glavnog odbora SDSS-a u tri mandata, predsjednik Opštinske organizacije SDSS-a Šodolovci u dva mandata i zamjenik načelnika Opštine Šodolvci jedan mandat. U svom radnom i političkom angažovanju bio je: učesnik više omladinskih radnih akcija, učesnik 9. kongresa SKH , član Lovačkog saveza preko 45 godina i upravitelj Poljoprivredne zadruge Silaš. Dobitnik je više društvenih priznanja i nagrada. Plaketa “Miloš Vojnović” dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj u Belom Manastiru, dana 15.03.2009. godine.

5. ĐORĐE VLAŠKALIĆ – rođen 20.12.1941. u Negoslavcima. Najveći deo svog radnog vijeka proveo je u preduzeću “VUPIK” iz Vukovara, na radnom mjestu šefa mehanizacije, a u istom preduzeću bio je član Upravnog odbora i predsjednik Sindikata. Član je SDSS-a od 2000. godine, a obavljao je dužnost predsjednika Opštinske organizacije SDSS-a Negoslavci, koju i danas vrši. Bio je član Izvršnog odbora Regionalne organizacije SDSS-a Vukovarsko-sremske županije i član Skupštine SDSS-a, te načelnik Opštine Negoslavci od 2004-2005. godine. U društvenom i političkom angažovanju obavljao je i dužnosti predsjednika omladine u Negoslavcima i predsjednika Lovačkog društva Negoslavci više od 10 godina, za što je dobio više društvenih priznanja i nagrada. Plaketa “Miloš Vojnović” dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj u Belom Manastiru, dana 15.03.2009. godine.

6. RADOSLAV ŠIJAKOVIĆ – rođen 1934. godine u Borovu. Član je SDSS-a od 1997. godine, od njegovog osnivanja i obavljao je dužnost potpredsjednika Regionalne organizacije SDSS-a Vukovarsko-sremske županije, te člana Opštinskog vijeća i člana Poglavarstva Opštine Borovo u više mandata. U svom društvenom i političkom angažovanju bio je predsjednik Udruženja penzionera “Zapadni Srem” i predsjednik Podružnice istog Udruženja u Borovu. Osnivač je Udruženja finansijski oštećenih penzionera 1991-1997. godine, čiji je bio i predsednik. Plaketa “Miloš Vojnović” dodjeljena mu je na Skupštini SDSS-a održanoj u Belom Manastiru, dana 15.03.2009. godine.

7. SINIŠA RAKAZOVIĆ – Rođen 30.03.1948. godine u Vukovaru. Osnovnu školu završio u Borovu, a zatim uz rad završio Državnu industrijsku školu u Borovu naselju, smjer obućarstva. Radio je u Kombinatu “Borovo” od 1967. do 1991. godine. Od 1999. godine učestvovao je u projektu norveške Vlade u formiranju Poljoprivredne zadruge “Brestove međe” u Borovu i bio njen direktor do 2009. godine.Član je Samostalne demokratske srpske stranke od njenog osnivanja 1997. godine. Bio je prvi predsjednik Opštinske organizacije SDSS-a Borovo te potpredsjednik Regionalne organizacije SDSS-a Vukovarsko-sremske županije, čija je osnivačka skupština održana u Borovu, a u sledećem mandatu obavljao je dužnost sekretara iste.Na prvim lokalnim izborima održanim 1997. godine nakon mirne reintegracije izabran je za većnika u Opštinskom veću Opštine Borovo sa izborne liste SDSS-a te u istom mandatu vršio dužnost potpredsjednika Opštinskog vijeća. Vršio je dužnost i predsjednika Opštinskog veća Opštine Borovo, a dužnost većnika SDSS-a je vršio u svim mandatima od 1997. godine do sada. Plaketa “Miloš Vojnović” dodeljena mu je na 5. izbornoj sednici Glavne skupštine SDSS-a održanoj u Topuskom, dana 10.03.2013. godine.

8. KRSTAN PERIĆ – Rođen 31.08.1930. godine u mjestu Oćesovo kod Knina. Ekonomski fakultet završio u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Cijeli radni vijek proveo je u Kninu. Radio je kao referent u Narodnoj banci i bio direktor GP “Dinara” u Kninu. Aktivno je učestvovao u političkom i kulturnom životu Knina.Godine 2001. učestvovao je u osnivanju Gradske organizacije SDSS-a Knin i Regionalne organizacije SDSS-a Sjeverne Dalmacije, gdje je bio član Nadzornog odbora. Osnovao je Mjesnu organizaciju SDSS-a Oćesovo, prvu u Šibensko-kninskoj županiji. Obavljao je dužnost člana Izvršnog odbora Gradske organizacije SDSS-a Knin i člana Izvršnog odbora Županijske organizacije SDSS-a Šibensko-kninske organizacije.I danas kao vitalan čovjek u poodmakloj dobi svojim radom, poštenjem i moralnim autoritetom uveliko doprinosi popularnosti i prepoznatljivosti SDSS-a u Šibensko-kninskoj županiji. Plaketa “Miloš Vojnović” dodeljena mu je na 5. izbornoj sednici Glavne skupštine SDSS-a održanoj u Topuskom, dana 10.03.2013. godine.

9. MLADEN KULIĆ – Rođen 01.10.1946. godine u mjestu Miljakovac, Opština Sirač. Srednju ekonomsku školu završio u Daruvaru, a Ekonomski fakultet u Osijeku. Radio je u IPK Osijeku u Tvornici za preradu voća “Frigis” kao finansijski rukovodilac, te u Metalnoj industriji “Univerzal” u Podravskoj Slatini, kao financijski direktor i direktor radne organizacije. U Opštini Podravska Slatina bio je rukovodilac Zavoda za društveno planiranje i statistiku.Kao predstavnik Srba u Sektoru Zapad UNPROFOR-a aktivno je učestvovao na pronalaženju mirnog rješenja sukoba. Od 1993. do 1997. godine radio je kao volonter UNHCR-a na poslovima povratka stanovništva i obnove u Okučanima i Pakracu. Od 1997. do 2003. godine radio je na povratku Srba na područje Zapadne Slavonije preko SDF-a Zagreb, INTERSOS Kragujevac i Beograd. Aktivno je učestvovao u uspostavljanju i radu vijeća srpske nacionalne manjine u opštinama u Zapadnoj Sloveniji i predsjednik je Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine od 2003. godine do danas. Učestvovao je u osnivanju SKD “Prosvjeta”, Pododbora u Pakracu i Virovitici.Inicijator je i osnivač SDSS-a na području Zapadne Slavonije 2005. godine i predsjednik je Gradske organizacije SDSS-a Slatina od 2007. godine do danas. Bio je potpredsjednik Regionalne organizacije SDSS-a Zapadna Slavonija i predsjednik Županijske organizacije SDSS-a Virovitičko-podravske županije, te član Glavnog odbora SDSS-a od 2009. do 2013. godine. Plaketa “Miloš Vojnović” dodeljena mu je na 5. izbornoj sednici Glavne skupštine SDSS-a održanoj u Topuskom, dana 10.03.2013. godine.

SDSS – Samostalna demokratska srpska stranka