ČLANOVI STATUTARNOG ODBORA

1. BORIS MILOŠEVIĆ iz Zagreba – predsjednik,
2. SPASOJA BANAC iz Darde – član,
3. MILINKO SIMIĆ iz Hrvatske Kostajnice – član,
4. DUŠAN JEROSIMIĆ iz Karlovca – član.