ČLANOVI GLAVNE SKUPŠTINE SDSS-a

1. VOJISLAV STANIMIROVIĆ, Vukovar
2. DRAGAN CRNOGORAC, Vukovar
3. ĐORĐE ĆURČIĆ, Vukovar
4. DEJAN DRAKULIĆ, Vukovar
5. ĐORĐE MACUT, Vukovar
6. NEBOJŠA VIDOVIĆ, Vukovar
7. MIROSLAV MIKEREVIĆ, Vukovar
8. SLOBODAN JOŠIĆ, Vukovar
9. BORIS BAURANOV, Vukovar
10. ILIJA VOJNOVIĆ, Vukovar
11. LAZO ĐOKIĆ, Vukovar
12. VESNA VUJIĆ, Vukovar
13. LAZO GUNJ, Vinkovci
14. BOGDAN MAGLOV, Vinkovci
15. VLADIMIR MIŠKOVIĆ, Vinkovci
16. SLOBODAN SAVIĆ, Ilok
17. NIKOLA POPOVIĆ, Ilok
18. DANKO NIKOLIĆ, Borovo
19. ZORAN BAĆANOVIĆ, Borovo
20. SRĐAN JEREMIĆ, Borovo
21. RADMILA LATAS, Borovo
22. LAZAR BOSIĆ, Borovo
23. MAJA SAVIĆ, Borovo
24. MILAN POZNANOVIĆ, Borovo
25. DRAGANA BOŠNJAK, Borovo
26. SAŠA OSTOJIĆ, Borovo
27. SVETISLAV MIKEREVIĆ, Trpinja
28. BRANISLAV LAZIĆ, Trpinja
29. NIKOLA GAGULIĆ, Trpinja
30. BRANKO KOSTIĆ, Trpinja
31. SLOBODAN ŽIVKOVIĆ, Trpinja
32. DRAGO MAŠIREVIĆ, Trpinja
33. STANISLAV RADIŠIĆ, Trpinja
34. DALIBOR PUPOVAC, Trpinja
35. ŽELJKO ZUBER, Trpinja
36. DUŠAN JECKOV, Negoslavci
37. GORAN GUŽVIĆ, Negoslavci
38. BRANISLAV DANILOVAC, Negoslavci
39. DRAGANA JECKOV, Negoslavci
40. MIODRAG MIŠANOVIĆ, Negoslavci
41. MILENKO BAJIĆ, Negoslavci
42. MIROSLAV JELAČA, Markušica
43. DRAGOSLAV ZORIĆ, Markušica
44. BUDIMIR DRAČA, Markušica
45. MILAN VASIĆ, Markušica
46. RADENKO BOŠKOVIĆ, Markušica
47. JUGOSLAV JELAČA, Markušica
48. SRĐAN MARJANOVIĆ, Markušica
49. MILAN MIJAKOVAC, Markušica
50. OGNJEN PETKOVIĆ, Markušica
51. MILIVOJ SVILAR, Tovarnik
52. SAVO MILJKOVIĆ, Tovarnik
53. DAMIR CAREVIĆ, Stari Jankovci
54. SINIŠA ŠUŠA, Stari Jankovci
55. DAMIR ŠUŠA, Nijemci
56. VESNA VUČKOVIĆ, Tompojevci
57. MIROSLAV PAVKOVIĆ, Tompojevci
58. PETAR ŽAGARAC, Gunja
59. BOGDAN TIŠMA Beli Manastir
60. BOJAN BUDIMIR, Beli Manastir
61. BOJANA VUKOSAVLJEVIĆ, Beli Manastir
62. STEVAN RISTIĆ, Beli Manastir
63. SVETLANA ŽARKOVIĆ, Beli Manastir
64. DRAGO RAŠKOVIĆ, Osijek
65. ĐORĐE MARJANOVIĆ, Osijek
66. ŽELJKO CVIJIĆ, Osijek
67. RADOMIR ČVARKOVIĆ, Darda
68. JELENA POZNIĆ, Darda
69. RADOVAN GOTOVAC, Darda
70. SPASOJE BANAC, Darda
71. JOVAN JELIĆ, Erdut
72. JOVO VUKOVIĆ, Erdut
73. JUGOSLAV VESIĆ, Erdut
74. JOVO MILAKIĆ, Erdut
75. LEPOSAVA VIROVAC, Erdut
76. SLOBODAN JELIĆ, Erdut
77. SLOBODAN NARANČIĆ, Erdut
78. MILENKO TOVJANIN, Jagodnjak
79. NADA ŠALAJIĆ, Jagodnjak
80. STEVAN MLINAREVIĆ, Jagodnjak
81. ŽELJKO CVIJANOVIĆ, Jagodnjak
82. MILE HORVAT, Kneževi Vinogradi
83. PETAR ŠMRČKOVIĆ, Kneževi Vinogradi
84. PREDRAG PETROVIĆ, Kneževi Vinogradi
85. SAVA ŠUJDOVIĆ, Kneževi Vinogradi
86. GOJKO ĆOSIĆ, Magadenovac
87. BRANISLAV ĆOSIĆ, Magadenovac
88. DUŠAN MITROVIĆ, Popovac
89. NIKOLA ŠARIĆ, Popovac
90. NEMANJA PIJEVAC, Popovac
91. BRANKA KARAN, Šodolovci
92. MILE ZLOKAPA, Šodolovci
93. NIKOLA KARAPANDŽA, Šodolovci
94. BILJANA ĐURIČIĆ, Šodolovci
95. DALIBOR DAKIĆ, Viljevo
96. MILORAD MALJKOVIĆ, Viljevo
97. STANISLAV VUKOSAVLJEVIĆ, Valpovo
98. IGOR PAVKOVIĆ, Voćin
99. MLADEN KULIĆ, Slatina
100. MILUTIN JOVANOVIĆ, Orahovica
101. BORO TRNINIĆ, Sopje
102. DRAGANA OSTOJIĆ, Slatina
103. DARKO DERENJ, Lipik
104. STEVAN ŽIVKOVIĆ, Lipik
105. SVETO BABIĆ, Okučani
106. ĐORĐE GUNJEVIĆ, Pakrac
107. MILADIN JAKOVLJEVIĆ, Pakrac
108. MILAN RADAKOVIĆ, Đulovac
109. GOJKO ĆURUVIJA, Bjelovar
110. BRANKA VEKIĆ, Garešnica
111. MILAN BOBIĆ, Grubišno Polje
112. GORANKA RADULOVIĆ, Daruvar
113. VELJKO MANDIĆ, Sokolovac
114. MILORAD PUPOVAC, Zagreb
115. TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ, Zagreb
116. DEJAN KARAPANDŽA, Zagreb
117. JELENA NESTOROVIĆ, Zagreb
118. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ, Zagreb
119. BORIS MILOŠEVIĆ, Zagreb
120. PREDRAG KRUPLJAN, Zagreb
121. STOJAN LATINOVIĆ, Zagreb
122. MILAN KRSTINIĆ, Sisak
123. MIRJANA OLUJIĆ VOLODER, Sisak
124. DRAGOJA DEKIĆ, Sisak
125. RATKO ĐURIĆ, Sisak
126. BRANKO RADANOVIĆ, Petrinja
127. ĐURO STOJIĆ, Glina
128. NIKOLA MILJEVIĆ, Glina
129. PETAR BIRAČ, Kutina
130. BOGDAN RKMAN, Topusko
131. MILINKO SIMIĆ, Hrvatska Kostajnica
132. NIKOLA ARBUTINA, Dvor
133. MILOŠ MRKOBRADA, Dvor
134. MIROSLAV KRSTINIĆ, Dvor
135. RADE KEPČIJA, Dvor
136. BRANKO ĆOSIĆ, Gvozd
137. PERO JANJANIN, Gvozd
138. MILE MALOBABIĆ, Gvozd
139. MILIVOJE RADANOVIĆ, Topusko
140. MILAN ČEKIĆ, Donji Kukuruzari
141. MILOŠ BOROJEVIĆ, Dinji Kukuruzari
142. STEVO ARBUTINA, Sunja
143. ĐORĐE TOMIĆ, Ogulin
144. NATALIJA KOPRENICA, Karlovac
145. ŽELJKO NOVAKOVIĆ, Krnjak
146. MARA ŠUPICA, Plaški
147. ILIJA MATIJEVIĆ, Krnjak
148. MILIĆ BOŽIĆ, Krnjak
149. DEJAN MIHAJLOVIĆ, Krnjak
150. RADE VUKELIĆ, Saborsko
151. DUŠAN LIČINA, Barilović
152. NIKOLA GRBA, Saborsko
153. MILAN ERAKOVIĆ, Rijeka
154. VESNA BLANUŠA, Rijeka
155. MILE OPAČIĆ, Rijeka
156. DUŠAN STIPANOVIĆ, Vrbovsko
157. DRAGICA SKORUPAN, Rijeka
158. MIRJANA GALO, Pula
159. DEJAN JANKOVIĆ, Pula
160. CVETKO JOVANOVIĆ, Umag
161. TATJANA ŠUŠNICA RELIĆ, Rovinj
162. NIKOLA LALIĆ, Plitvička Jezera
163. ALEKSANDRA STIJELJA, Gospić
164. MILORAD DELIĆ, Vrhovine
165. MILAN UZELAC, Udbina
166. STANKO MOMČILOVIĆ, Udbina
167. ILIJA OBRADOVIĆ, Donji Lapac
168. ŽELJKO OBRADOVIĆ, Donji Lapac
169. MICA DRAGIČEVIĆ, Lovinac
170. ŽELJKO MEDIĆ, Lišane Ostrovičke
171. GORAN ĐEKIĆ, Gračac
172. MILAN TANKOSIĆ, Gračac
173. VESELKO ĆAKIĆ, Zadar
174. STANKO MIJIĆ, Obrovac
175. ALEKSA MILIĆ, Obrovac
176. MILOŠ ĆIRITOVIĆ, Benkovac
177. RAJKO KUKAVICA, Benkovac
178. DŽEPINA ŽELJKO, Knin
179. MIRELA POPOVIĆ STANIĆ, Knin
180. NIKOLA KALAT, Knin
181. STEVAN TATOMIR, Knin
182. SANJA KOSIJER, Knin
183. JOVO JANKELIĆ, Knin
184. PETAR PAŠIĆ, Knin
185. ZORA ĆALIĆ, Knin
186. JOVO MIZDRAK, Knin
187. NIKOLA MILOVIĆ, Skradin
188. SVEMIRKA LALIĆ KRAPP, Skradin
189. DUŠAN NJEGIĆ, Drniš
190. NADA ĆOSIĆ, Drniš
191. DAMJAN BERIĆ, Biskupija
192. DMITAR GOJKO, Biskupija
193. DRAGAN BUKOROVIĆ, Biskupija
194. OGNJEN VUKMIROVIĆ, Biskupija
195. JOVICA KRSTANOVIĆ, Biskupija
196. DRAGAN VUKMIROVIĆ, Biskupija
197. BORISLAV ŠARIĆ, Kistanje
198. GORAN RELJIĆ, Kistanje
199. RASTIVOJ BEZBRADICA, Kistanje
200. SAVO ŠTRBAC, Kistanje
201. MARICA BJELANOVIĆ, Kistanje
202. RADOJKA LALIĆ, Kistanje
203. BRANKA BUNČIĆ, Kistanje
204. ZDRAVKO ŠEGAN, Ervenik
205. BILJANA RAŠETIĆ, Ervenik
206. MIRKO KOVAČEVIĆ, Ervenik
207. SLAVICA ČUPKOVIĆ, Ervenik
208. ANJA ŠIMPRAGA, Ervenik