Politički ciljevi SDSS-a

Polazeći od osnovnog opredjeljenja JEDNAKA PRAVA SVIMA posebno se zalažemo:

– jednakost pred zakonom i jednaku pravnu zaštitu za sve građane, bez diskriminacije po bilo kom osnovu,

– povratak izbeglih Srba u ranija mjesta prebivališta i rješavanje njihovih životnih problema radi opstanka i integracije u cjelinu društva kao ravnopravnih građana,

– zaštitu privatnog vlasništva, povrat imovine vlasnicima, obnovu porušenih kuća i naknadu štete uzrokovane terorističkim aktima,

– trajno stambeno zbrinjavanje bivših nosilasca stanarskih prava i ostvarivanje prava otkupa državnih stanova za Srbe, pod uslovima koji su važili za ostale građane,

– ostvarivanje prava na dionice za Srbe u procesu privatizacije državnih preduzeća, pod jednakim uslovima,

– obnovu komunalne infrastrukture i ekonomski razvoj područja u kojima žive Srbi, kroz revitalizaciju postojećih privrednih kapaciteta, nova ulaganja i zapošljavanje, kao preduslov za opstanak povratnika i povratak izbjeglih Srba, posebno mladih ljudi,

– ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina utvrđenih relevantnim unutrašnjim pravnim propisima i međunarodnim sporazumima,

– ostvarivanje proporcionalne zastupljenosti srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, u predstavcničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u njihovim izvršnim tijelima, organima državne i lokalne uprave, pravosuđa, policiji i javnim službama,

– afirmaciju i ostvarivanje uloge vijeća srpske nacionalne manjinje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i osnivanje jediinstvenog Vijeća srpske nacionalane manjine na državnom nivou,

– kulturnu i prosvjetnu autonomiju Srba u Republici Hrvatskoj, kroz upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, upotrebu nacionalnih simbola, ispovjedanje pravoslavne vjere, vaspitanje i obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, osnivanje srpskih ustanova u oblasti prosvjete i kulture, osnivanje srpskih informativnih medija i njegovanje tradicije i običaja,

– poštivanje stečenih prava Srba u procesu mirne reintegracije područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u ustavnopravni sistem Republike Hrvatske, uključujući ostvarivanje položaja i uloge Zajedničkog vijeća opština,

– vladavinu prava, nezavisno sudstvo i druge vrijednosti demokratskog društva,

– profesionalizaciju vojske ili civilnu službu vojnog roka,

– regionalizam i decentralizaciju političkog sistema,

– integraciju Republike Hrvatske u evropske institucije i dobrosusjedske odnose između država u Regionu,

– saradnju i podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim eparhijama u Republici Hrvatskoj, te obnovu porušenih crkava i manastira i povrat oduzete crkvene imovine,

– saradnju i podršku Srpskom narodnom vijeću, Srpskom kulturnom društvu “Prosvjeta”, Zajedničkom vijeću opština i drugim nevladinim srpskim organizacijama i institucijama,

– saradnju sa državnim tijelima matične države i drugim orgnaizacijama i institucijama iz matične države i srpske dijaspore.