Osnovni podaci o SDSS-u

Samostalna demokratska srpska stranka
Trg drvena pijaca 28, 32 000 VUKOVAR
telefon +385 (0) 32 423 - 211,
fax: +385 (0) 32 416-654,
e-mail: sdss@vu.t-com.hr

Rukovodstvo SDSS-a

Predsjednik Glavne Skupštine – dr. Vojislav Stanimirović
Predsjednik – prof.dr. Milorad Pupovac
Generalni sekretar – Danko Nikolić, dipl.pravnik
Predsjednik Izvršnog odbora – Bogdan Rkman, dipl.polit.

Poslovni podaci

PBZ - Vukovar
IBAN: HR21 2340009 1100167837
SWIFT PBZGRH2X
OIB: 39908510192
MB: 1276573

Politički

PROGRAMSKA DEKLARACIJA AKTIVA ŽENA SDSS-a

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

PROGRAMSKA DEKLARACIJA AKTIVA ŽENA SDSS-a Političke i pravne osnove U Programu SDSS-a kao jedno od osnovnih načela političkog dјelovanja utvrđeno je da se Samostalna demokratska srpska stranka zalaže za društvo ravnopravnih pojedinaca i društvenih grupa i zajednica, a protivi se diskriminaciji i ne ravnopravnosti bilo koje vrste, po osnovi individualnih sposobnosti, grupnih pripadnosti, spolnog određenja ili nacionalnog i vјerskog identiteta. S tim u vezi, zalagat će se za ravnopravnost žena i njihovo izjednačavanje u pogledu mogućnosti i prava sa muškarcima. […]

ПРОГРАМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА АКТИВА ЖЕНА СДСС-а

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

ПРОГРАМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА АКТИВА ЖЕНА СДСС-а Политичке и правне основе У Програму СДСС-а као једно од основних начела политичког деловања утврђено је да се Самостална демократска српска странка залаже за друштво равноправних појединаца и друштвених група и заједница, а противи се дискриминацији и неравноправности било које врсте, по основи индивидуалних способности, групних припадности, сполног одређења или националног и верског идентитета. С тим у вези, залагаће се за равноправност жена и њихово изједначавање у погледу могућности и права са мушкарцима. […]

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2014. ГОДИНУ

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2014. ГОДИНУ […]

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU […]

САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА ПРОГРАМ ЗА 2013-2017.

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКАПРОГРАМ ЗА 2013-2017. […]

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA PROGRAM ZA 2013-2017.

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKAPROGRAM ZA 2013-2017. […]

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2013. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2013. GODINUPolazeći od programskih ciljeva i zadataka utvrđenih Programom SDSS-a i drugim programskimdokumentima SDSS-a, organi SDSS-a i organi stranačkih organizacija organizovanih u jedinicamalokalne i regionalne samouprave, u toku 2013. godine, provodit će slijedeće aktivnosti: […]

PROGRAM SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

Osnivačka skupština Samostalne demokratske srpske stranke, na sjednici održanoj dana05.03.1997. godine, donijela je:PROGRAMSAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKEPolitičko organiziranje i organizirano političko djelovanje sastavni je dio nacionalnogidentiteta Srba u Hrvatskoj. Osim tradicije i vjere, jezika i kulture, politički glas, iskazanapolitička volja, već preko dva stoljeća, aktivan su i neizostavan dio našeg nacionalnogidentiteta. Danas, u uvjetima kada se naša zajednica konstituira kao manjinska, našeorganizirano političko djelovanje ima posebnu ulogu u političkom očuvanju i oblikovanjunašeg manjinskog položaja i identiteta u Hrvatskoj. […]

ПРОГРАМ САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

Оснивачка Скупштина Самосталне демократске српске странке, на седници одржанојдана 05.03.1997. године, донела је:ПРОГРАМСАМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕПолитичко организовање и организовано политичко деловање саставни је деонационалног идентитета Срба у Хрватској. Осим традиције и вере, језика и културе,политички глас, исказана политичка воља, већ преко два века активан су и неизоставан деонашег националног идентитета. Данас, у условима када се наша заједница конституише каомањинска, наше организовано политичко деловање има посебну улогу у политичком очувањуи обликовању нашег мањинског положаја и идентитета у Хрватској. […]

DOPUNA PROGRAMA RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

DOPUNA PROGRAMA RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU U Programu rada SDSS-a za 2014. godinu u poglavlju OSTALE AKTIVNOSTI iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: „ 7. Aktivnosti rukovođenja, pravnog zastupanja, te upravljanja i raspolaganja imovinom i imovinskim pravima SDSS-a […]