Osnovni podaci o SDSS-u

Samostalna demokratska srpska stranka
Trg drvena pijaca 28, 32 000 VUKOVAR
telefon +385 (0) 32 423 - 211,
fax: +385 (0) 32 416-654,
e-mail: sdss@vu.t-com.hr

Rukovodstvo SDSS-a

Predsjednik Glavne Skupštine – dr. Vojislav Stanimirović
Predsjednik – prof.dr. Milorad Pupovac
Generalni sekretar – Danko Nikolić, dipl.pravnik
Predsjednik Izvršnog odbora – Bogdan Rkman, dipl.polit.

Poslovni podaci

PBZ - Vukovar
IBAN: HR21 2340009 1100167837
SWIFT PBZGRH2X
OIB: 39908510192
MB: 1276573

Politički

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2014. ГОДИНУ

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2014. ГОДИНУ […]

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU […]

САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКА ПРОГРАМ ЗА 2013-2017.

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

САМОСТАЛНА ДЕМОКРАТСКА СРПСКА СТРАНКАПРОГРАМ ЗА 2013-2017. […]

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA PROGRAM ZA 2013-2017.

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKAPROGRAM ZA 2013-2017. […]

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2013. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2013. GODINUPolazeći od programskih ciljeva i zadataka utvrđenih Programom SDSS-a i drugim programskimdokumentima SDSS-a, organi SDSS-a i organi stranačkih organizacija organizovanih u jedinicamalokalne i regionalne samouprave, u toku 2013. godine, provodit će slijedeće aktivnosti: […]

PROGRAM SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

Osnivačka skupština Samostalne demokratske srpske stranke, na sjednici održanoj dana05.03.1997. godine, donijela je:PROGRAMSAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKEPolitičko organiziranje i organizirano političko djelovanje sastavni je dio nacionalnogidentiteta Srba u Hrvatskoj. Osim tradicije i vjere, jezika i kulture, politički glas, iskazanapolitička volja, već preko dva stoljeća, aktivan su i neizostavan dio našeg nacionalnogidentiteta. Danas, u uvjetima kada se naša zajednica konstituira kao manjinska, našeorganizirano političko djelovanje ima posebnu ulogu u političkom očuvanju i oblikovanjunašeg manjinskog položaja i identiteta u Hrvatskoj. […]

ПРОГРАМ САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

Оснивачка Скупштина Самосталне демократске српске странке, на седници одржанојдана 05.03.1997. године, донела је:ПРОГРАМСАМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕПолитичко организовање и организовано политичко деловање саставни је деонационалног идентитета Срба у Хрватској. Осим традиције и вере, језика и културе,политички глас, исказана политичка воља, већ преко два века активан су и неизоставан деонашег националног идентитета. Данас, у условима када се наша заједница конституише каомањинска, наше организовано политичко деловање има посебну улогу у политичком очувањуи обликовању нашег мањинског положаја и идентитета у Хрватској. […]

DOPUNA PROGRAMA RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

DOPUNA PROGRAMA RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU U Programu rada SDSS-a za 2014. godinu u poglavlju OSTALE AKTIVNOSTI iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: „ 7. Aktivnosti rukovođenja, pravnog zastupanja, te upravljanja i raspolaganja imovinom i imovinskim pravima SDSS-a […]

ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА СДСС-а ЗА 2014. ГОДИНУ

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА СДСС-а ЗА 2014. ГОДИНУ У Програму рада СДСС-а за 2014. годину у поглављу ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ изa тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи: „ 7. Активности руковођења, правног заступања, те управљања и располагања имовином и имовинским правима СДСС-а […]