Osnovni podaci o SDSS-u

Samostalna demokratska srpska stranka
Trg drvena pijaca 28, 32 000 VUKOVAR
telefon +385 (0) 32 423 - 211,
fax: +385 (0) 32 416-654,
e-mail: sdss@vu.t-com.hr

Rukovodstvo SDSS-a

Predsjednik Glavne Skupštine – dr. Vojislav Stanimirović
Predsjednik – prof.dr. Milorad Pupovac
Generalni sekretar – Danko Nikolić, dipl.pravnik
Predsjednik Izvršnog odbora – Bogdan Rkman, dipl.polit.

Poslovni podaci

PBZ - Vukovar
IBAN: HR21 2340009 1100167837
SWIFT PBZGRH2X
OIB: 39908510192
MB: 1276573

Politički

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2018. GOD.

By | December 5th, 2017|Categories: Dokumenti, Politički|

Program rada SDSS-a za 2018. latinica

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2018. ГОД.

By | December 5th, 2017|Categories: Dokumenti, Politički|

Program rada SDSS-a za 2018. ćirilica

PROGRAMSKE SMJERNICE SDSS-a ZA PERIOD 2017.-2021.

By | October 2nd, 2017|Categories: Dokumenti, Politički|

Progamske smjernice za rad SDSS-a 2017.-2021

ПРОГРАМСКЕ СМЕРНИЦЕ СДСС-а ЗА ПЕРИОД 2017.-2021.

By | October 2nd, 2017|Categories: Dokumenti, Politički|

Progamske smjernice za rad SDSS-a 2017.-2021. ćirilica

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2017.

By | December 22nd, 2016|Categories: Dokumenti, Politički|

program-rada-sdss-a-za-2017-latinica

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2017.

By | December 22nd, 2016|Categories: Dokumenti, Politički|

program-rada-sdss-a-za-2017-god-cirilica

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2016.

By | January 8th, 2016|Categories: Politički|

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2016.

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2016.

By | January 8th, 2016|Categories: Politički|

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2016.

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2015. GODINU

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2015. GODINU Polazeći od programskih ciljeva i zadataka utvrđenih u Programu SDSS-a, Programu rada SDSS-a 2013-2017. godine i drugim programskim dokumentima, tijela SDSS-a i tijela nižih organizacijskih oblika SDSS-a organiziranih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u svom radu u tijeku 2015. godine provodit će slijedeće aktivnosti: […]

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2015. ГОДИНУ

By | May 26th, 2015|Categories: Politički|

ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2015. ГОДИНУ Полазећи од програмских циљева и задатака утврђених у Програму СДСС-а, Програму рада СДСС-а 2013-2017. године и другим програмским документима, органи СДСС-а и органи нижих организацијских облика СДСС-а организованих у јединицама локалне и подручне (регионалне) самоуправе, у свом раду у току 2015. године проводит ће следеће активности: […]