Osnovni podaci o SDSS-u

Samostalna demokratska srpska stranka
Trg drvena pijaca 28, 32 000 VUKOVAR
telefon +385 (0) 32 423 - 211,
fax: +385 (0) 32 416-654,
e-mail: sdss@vu.t-com.hr

Rukovodstvo SDSS-a

Predsjednik Glavne Skupštine – dr. Vojislav Stanimirović
Predsjednik – prof.dr. Milorad Pupovac
Generalni sekretar – Danko Nikolić, dipl.pravnik
Predsjednik Izvršnog odbora – Bogdan Rkman, dipl.polit.

Poslovni podaci

PBZ - Vukovar
IBAN: HR21 2340009 1100167837
SWIFT PBZGRH2X
OIB: 39908510192
MB: 1276573

Dokumenti

ODLUKA O OSNIVANJU I ORGANIZACIONOJ STRUKTURI ORGANIZACIJA SDSS-a

By | January 17th, 2020|Categories: Dokumenti, Pravni|

Odluka o osnivanju i organizacionoj strukturi org.SDSS-a - prečišćeni tekst - 2018

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

By | December 24th, 2019|Categories: Dokumenti, Pravni|

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2020 GODINU

By | December 24th, 2019|Categories: Dokumenti, Politički|

Program rada SDSS-a za 2020.

FINANCIJSKI PLAN SDSS-a ZA 2020. GODINU

By | December 24th, 2019|Categories: Dokumenti, Financijski|

Financijski plan SDSS-a za 2020.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

By | December 24th, 2019|Categories: Dokumenti, Financijski|

Izmjene i dopune Financijskog plana SDSS-a za 2019.

PLAN NABAVE SDSS-a ZA 2020. GODINU

By | December 24th, 2019|Categories: Dokumenti, Javna nabava|

Plan nabave SDSS-a za 2020.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE SDSS-a ZA 2019. GODINU

By | December 24th, 2019|Categories: Dokumenti, Javna nabava|

Izmjene i dopune Plana nabave SDSS-a za 2019.

PRIVREMENI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

By | May 17th, 2019|Categories: Financijski, Izvještaji|

IZ-DP (6) IZ-MO (9) IZ-TP (12)

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA SIMPATIZERA

By | March 6th, 2019|Categories: Interni|

Izjava o zaštiti osobnih podataka za simpatizera

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA ČLANA

By | March 6th, 2019|Categories: Interni|

Izjava o zaštiti osobnih podataka za člana