Плакета “Милош Војновић” доделјује се за посебне заслуге у промоцији и остваривању идеја, вредности и програмских циљева СДСС-а.