Због неуврштавања на дневни ред данашње седнице Скупштине Вуковарско-сремске жупаније захтева неколико општина са српском већином за пренос оснивачких права над основним школама, већници СДСС-а су напустили скупштинску дворану и јавности су се обратили саопштењем. Саопштење које су потписали председник Жупанијске организације СДСС-а Душан Јецков и председник Клуба већника Винко Лазић преносимо у целини: 

Упркос изјави и чврстом обећању жупана Вуковарско-сремске жупаније  Боже Галића са последње седнице Скупштине да ће се на првој следећој седници Скупштине расправљати о захтеву Општина Борово,Негославци и Маркушица за пренос оснивачких права над основним школамам – та тачка није се нашла на дневном реду данашње седнице Скупштине. Иако су у том правцу, у припреми ове тачке за Скупштину, биле подузете и одређене радње од стране управних тела Жупаније, нама из непознатих разлога одустало се од уврштавања захтева за пренос оснивачких права за данашњи дневни ред.

У таквим околностима, већници СДСС нису били у могућности учествовати у раду данашње
Скупштине , те након што су изразили противљење и осудили такво поступање и однос, напустили су седницу.

Да подсетимо!
Захтеви за пренос оснивачких права поднесени су почетком 2015. у складу са чл.96.ст.3.
Закона о одгоју и образовању у основној и средњој школи, по коме је Скупштина ВСЖ била дужна
донети одлуку о преносу оснивачких права у року од 60 дана. У трогодишњем периоду и поред свих настојања и активности већника СДСС и других институција српске националне мањине, као и позитивног мишљења Одбора за људска права и права националних мањина Хрватског сабора, жупанијска скупштина услед недостатка политичке воље није жељела о овом расправљати и поступити према Закону.

Однос Скупштине и управних жупанијских тела према овом питању је прави пример самовоље, нерада инститиуција и не провођења Закона. На делу је нови облик дискриминације. Досад смо разговарали о дискриминацији припадника српске националне мањине, а од сад можемо говорити и о дискриминацијском односу према јединицама локалне самоправе.

Како је реч о врло важном питању, Клуб већника СДСС ће, у сарадњи са осталим институцијама
српске заједнице, наставити радити на решавању овог проблема.